Loading...

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT PHILIPPE MARK

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
Philippemark.com không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Philippemark.com thu thập bao gồm: • Họ và tên • Địa chỉ • Điện thoại • Email • Sinh nhật Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về dịch vụ. • Tên sản phẩm • Số lượng • Thời gian giao nhận sản phẩm

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được Philippemark.com sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây: • Hỗ trợ khách hàng • Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của bạn. • Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo. Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Đối với thông tin cá nhân, Philippemark.com chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu, khách hàng yêu cầu gửi mail về service@philippemark.com

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân
Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau: -CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPPE MARK - Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPPE MARK. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHILIPPE MARK Địa chỉ: Số 801 Trần Hưng Đạo - Phường Bình Khánh- Thành phố Long Xuyên – An Giang. Điện thoại: +84 979 997 036 / +84 907 039 669 Website: Philippemark.com Email: service@philippemark.com, info@philippemark.com

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Philippemark.com không thu thập thông tin khách hàng qua trang web, thông tin cá nhân khách hàng được thực hiện thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm, dịch vụ gửi về hộp mail của chúng tôi: service@philippemark.com hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm gọi về +84 979 997 036 / +84 907 039 669. Bạn có thể liên hệ địa chỉ email cùng số điện thoại trên để yêu cầu Philippemark.com chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Tại Philippemark.com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được mật Philippemark.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. Philippemark.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau: - Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng - Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại - Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu Philippemark.com hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Philippemark.com, , và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ email: service@philippemark.com hoặc số điện thoại +84 979 997 036 / +84 907 039 669.
Your information protection is vitally important to us, therefore, we assure you that your data will be highly confidential. We commit not to share, sell or lease the data to any other except for the following cases: - Improve the quality of customer service - Settlement of disputes and complaints - When requested by law enforcement. We assume that your right involved in data protection is also our responsibility. In case of questions or comments regarding the privacy policy of the Philippe Mark limited liability, please contact the email: service@philippemark.com or phone number +84 979 997 036 /+84 907 039 669.