Loading...

BỘ SƯU TẬP COMPLICATIONS
Một bài kiểm tra kĩ lưỡng nhất về sự khéo léo
Một bộ sưu tập 'complication' trong việc chế tạo đồng hồ là những gì mà một chiếc đồng hồ cơ có thể làm được ngoài việc chỉ báo thời gian và ngày tháng thuần tuý. Philippe Mark duy trì tính truyền thống trong các chức năng hữu ích cơ bản trong việc xem giờ hàng ngày, chẳng hạn như Lịch hàng năm, múi giờ kép và hiển thị Giờ thế giới.